Project

Tracking en tracing hout en cacao (HD3625)

Vanuit de politiek en het beleid is er behoefte aan een overzicht van methoden en technieken in tracking en tracing (t&t) zoals die toegepast worden in verschillende sectoren en handelsketens. Tracking en tracing wil zeggen: het volgen van een product en de resources (d.w.z. de componenten waaruit het is samengesteld), vanaf het begin van productie tot aan de aflevering bij de klant. Het product moet herkenbaar zijn of van een code worden voorzien waaruit deze informatie is terug te halen. T&t wordt vooral toegepast in de voedsel sector, agro sector, en vervoerssector (http://wiki.edu-lab.nl/Tracking-and-Tracing.ashx ) maar ook in de mineralen sector. Tracking en tracing methoden bieden perspectieven voor toepassing in nationale en internationale handelsketens, om de herkomst van duurzame producten te garanderen.

Vanuit de politiek en het beleid is er behoefte aan een overzicht van methoden en technieken in tracking en tracing (t&t) zoals die toegepast worden in verschillende sectoren en handelsketens. Tracking en tracing wil zeggen: het volgen van een product en de resources (d.w.z. de componenten waaruit het is samengesteld), vanaf het begin van productie tot aan de aflevering bij de klant. Het product moet herkenbaar zijn of van een code worden voorzien waaruit deze informatie is terug te halen. T&t wordt vooral toegepast in de voedsel sector, agro sector, en vervoerssector (http://wiki.edu-lab.nl/Tracking-and-Tracing.ashx ). Tracking en tracing methoden bieden perspectieven voor toepassing in nationale en internationale handelsketens, om bv.

duurzaamheid of legaliteit te bepalen van producten en voor de certificering van producten als hout, koffie, cacao enzovoorts.

Het Ministerie van EZ vraagt een overzicht van methoden voor t&t. Om te kunnen leren van voorbeelden buiten het agro-domein is gevraagd om ook te kijken naar voorbeelden buiten de agro-ketens. Omdat het domein overschrijdend is kan niet alle kennis binnen de WUR ontsloten worden, het is dus noodzakelijk om externe deskundigen in te schakelen.

Publicaties