Project

Trade-offs in Climate smart agriculture

Klimaat slimme landbouw lijkt een verstandige manier om de landbouw vorm te geven op een manier waarbij naast voedselzekerheid doelen ook klimaat doelen gediend kunnen worden. Dit kan echter alleen maar werken als we duidelijk zijn over de doelen en prioriteiten en welke indicatoren relevant zijn het bepalen van de voortgang bij het halen van deze doelen. Toetsing is dus belangrijk om te leren en te evalueren en processen gericht op klimaat slimme landbouw waar nodig bij te sturen.

De huidige insteek bij klimaat slimme initiatieven lijkt echter niet gericht op het behalen van afgewogen doel maar lijken eerder gericht op het promoten van bepaalde activiteiten of vormen van landbouw.

In dit project is een opzet gemaakt om te komen tot een afwegings- en evaluatie- kader voor klimaat slimme landbouw waarbij vanuit verschillende perspectieven de doelen en middelen/acties worden neergezet en vervolgens de resultaten van de ingezette middelen/acties worden gemonitord en geƫvalueerd.

Uitgangspunt is dat niet alle actoren dezelfde prioriteiten en doelen hebben en dat voor verschillende bestuurslagen en ruimtelijke schalen de acties en middelen zullen verschillen en niet perse allen dezelfde kant uit werken.

Publicaties