Project

Tradeoffs natuurlijk kapitaal op gebiedsniveau

Voor de balans van de leefomgeving wordt het thema natuurlijk kapitaal uitgewerkt. Het gaat om het natuurlijk kapitaal in levende ecosystemen, waaruit ecosysteemdiensten benut kunnen worden. Door natuur nu als kapitaal te framen lijkt het Rijk de spanning tussen natuurbescherming en economie te willen doorbreken en biodiversiteit een meer integrale plek te geven in het economisch en maatschappelijk handelen van overheid en bedrijfsleven. Het Rijk wil daarmee o.a. de economie vergroenen en het natuurbeleid vermaatschappelijken. De aandacht voor NK sluit aan bij de internationale aandacht voor ecosysteemdiensten, die met de publicatie van de Millenium Ecosystem Assessment is (2005) is aangezwengeld. NK is een kernbegrip in de EU-Biodiversiteitsstrategie.


Doel van dit project is voor twee gebieden, respectievelijk Winterswijk en de Hoeksche Waard, aan te geven hoe de verschillende ecosysteemdiensten die natuurlijk kapitaal vormen zich tot elkaar verhouden en de impact en interacties tussen de esd's inzichtelijk maken. Het resultaat van het project zal een hoofdstuk in het achtergrondrapport van de Balans van de Leefomgeving zijn.


Deliverables


Hoofdstuk in achtergrondrapport Balans van de Leefomgeving.


Publicaties