Project

Transformatie leegstaande gebouwen

In Nederland staat een groot aantal bedrijfspanden en kantoren leeg. Leegstand brengt grote kosten met zich mee. Het biedt echter ook kansen voor kantoortransformaties. Een mogelijke transformatie betreft die richting vertical farming. De mogelijkheden voor deze transformatie worden versterkt door maatschappelijke ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei en een toenemende vraag naar lokaal geproduceerd voedsel.

In Nederland staat een groot aantal bedrijfspanden en kantoren leeg. Ook als de economie aantrekt, zal een groot deel van met name de kantoren leeg blijven staan of zal de leegstand zelfs verder toenemen. Dit brengt grote kosten met zich mee. Dit leidt tot toenemende mogelijkheden voor kantoortransformaties. Inpandige teelt van gewassen, ook wel vertical farming genoemd, is daarbij één van de zoekrichtingen. Dit houdt in dat er groente, fruit, vis en/of gewassen voor de farmaceutische industrie wordt geteeld  in hoogbouw of bedrijfsgebouwen in het stedelijk gebied .

Deze zoekrichting wordt versterkt door een aantal andere maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de wereldwijde bevolkingsgroei en verstedelijking die leidt tot meer en kwalitatief hoogwaardige vraag naar voedsel in de stad. Vertical farming heeft potentie om aan meerdere van deze ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Ookstreeft EZ streeft naar het vergroten van kansen voor producenten en producten uit de topsectoren Agri&Food (AF) en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (TU) en zoekt naar duurzame oplossingen in de land- en tuinbouw. Vertical farming kan deel uitmaken van deze duurzame oplossingen.

EZ wil weten wat de potenties zijn, mede met het oog op leegstand. Binnen dit onderzoek wordt bekeken wat de potentiële betekenis van dit gebruik in gebouwen in Nederland is.

Publicaties

Geen publicaties