Project

Transitie en communicatie

Met kennisbasisonderzoek legt Wageningen UR de basis voor antwoorden op vragen die over drie tot vijf jaar relevant zijn voor het ministerie van Economische zaken en voor belangrijke andere betrokkenen. Het kennisbasisprogramma “Duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte” is een breed programma waar veel partijen bij betrokken zijn.

Dit programma is gericht op het genereren van kennis voor duurzame inrichting en adaptief beheer van de groenblauwe ruimte. Groenblauwe ruimte is een ruimtelijk geïntegreerd systeem van (a)biotische componenten en (gebruiks)functies in een maatschappelijke context. Het doel van dit project is om te zorgen voor een goede communicatie tussen de stakeholders van dit kennisbasisprogramma (kennisagenda bijhouden en resultaten uitdragen).

Aanpak en tijdspad

In 2013 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • controle van projectwerkplannen en -verslagen
  • zorgdragen voor het produceren van projectsamenvattingen op Kennis-On-Line
  • samenstellen van het jaarverslag over 2012
  • organisatie KB-IV congres
  • verslaggeving KB-IV congres.

Resultaten 2012

In 2012 is gewerkt aan het beter aansluiten van de Kennisbasisprogramma's op de topsectoren van het ministerie.

Beoogde eindresultaten

Een goede communicatie tussen de belanghebbenden van het KB-IV-programma.