Project

Transition Pathways

The challenges for liveable, healthy and food secure cities are immense to future developments due to a worldwide increase in metropolitan population, pressure on natural resources including water, climate change, as well as political and economic instability. With increased population growth in urban areas, emerging challenges for food security and green areas are getting more urgent. In this study we therefore address the need to find metropolitan solutions for food secure and green healthy livelihood. The main aim is to develop a transition support system that can illustrate differences of food security and green across countries, and across rural and metropolitan areas within and across countries.   

Steden hebben te maken met enorme uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en voedselveiligheid, als gevolg van een wereldwijde stijging van de grootstedelijke bevolking, druk op natuurlijke hulpbronnen, zoals water, klimaatverandering, maar ook politieke en economische instabiliteit. Met de toegenomen bevolkingsgroei in stedelijke gebieden, zijn voedselzekerheid en groen steeds urgenter. In deze studie richten we ons daarom op de noodzaak om grootstedelijke oplossingen te vinden voor veilig voedsel en een gezonde leefomgeving. In de komende jaren is het belangrijkste doel om een Transition Support Systeem te ontwikkelen, dat bestaande benaderingen integreert. Het transition support systeem trapt af met het modelinstrumentarium Magnet, dat geavanceerde optimalisatiemodellen rondom voedselconsumpties in landen combineert. Vervolgens zal de output van Magnet worden gekoppeld aan geografische kaarten (Metropolitan detector), om zo de verschillen in voedselconsumpties in agrarische en stedelijke gebieden te illustreren. Daarna zal dit systeem worden aangevuld met Big Data, als een bron om consumptiepatronen verder te specificeren. Als laatste zal de expertkennis van stakeholders worden meegenomen in het transition support systeem. Dit resulteert in een overzicht, dat voedselzekerheid en groen in rurale en metropolitane gebieden over de hele wereld illustreert. In 2016 wordt het systeem in eerste concept beschreven.

Publicaties