Project

Transition towards a longer lifespan

Transition disease is still the most common problem in dairy herd management and is directly related to a sequel of problems increasing the risk for early culling and decreased dairy cow lifespan. A lot of ideas, management systems and supplements have been proposed and have improved dairy management at herd level, but the holy grail of perfect transitioning has not been found since specific interventions at cow level have been minimally assessed. Despite the perfect management, farmers still have to deal with a lot of variability on a daily basis (e.g. differences in silage quality, weather situation, cow numbers, shifts in calving patterns etc.). As a result, even under “perfect” management circumstances, there will always be some cows that are at risk of having difficulties in transitioning. Integration of the current knowledge and combining it with individual cow characteristics is necessary to move dairy cow health and longevity forward (Van Knegsel et al., 2014).


Doel van dit onderzoeksprogramma is "het ontwikkelen van een precision livestock farming programma voor het monitoren en managen van individuele melkkoeien in de Nederlandse melkveehouderij".

Melkveehouders zullen ondersteund worden met de ontwikkeling van tools en protocollen voor individueel koemanagement in de meest kritisiche periode van de lactatie, de transitieperiode. Hiertoe worden een deskstudie en experimenteel onderzoek uitgevoerd bij melkkoeien, met daarnaast een veldstudie voor de daadwerkelijke toepassing in de praktijk. Met dit programma streven we ernaar diergezondheid en dierwelzijn in de melkveeketen verder te verbeteren om daarmee tevens een verantwoord antibioticagebruik te realiseren en de levensduur van de melkkoe te verlengen.


Publicaties