Project

Transparantie en mededingingsbeleid - Prijsinformatiesysteem

Dit prijsinformatiesysteem moet leiden tot transparantere prijsvorming en inzicht in de ontwikkelingen van de verdeling van de totale meerwaarde/verdiencapaciteit in de agroketen tussen de afzonderlijke schakels van die keten. Het nastreven van transparantie is belangrijk voor het goed functioneren van markten, dus zowel voor bedrijfsleven en maatschappij.

Doelstellingen project

Doel van het onderzoek is om voor Nederland een prijsinformatiesysteem nader uit te werken dat een belangrijke bijdrage zal leveren aan de transparantie van de prijsvorming in de agroketens.

Aanpak en tijdspad

  • Oriëntatie periode: inventarisatie huidige prijsinformatie beschrijven van opties voor prijsinformatiesystemen in Nederland (maart – april 2013)
  • Uitwerken van het werkplan in samenspraak met de opdrachtgever (mei – juni 2013)
  • Uitvoeren voor-onderzoek: voorwaarden voor een prijsinformatiesysteem, onderzoek bij doelgroepen en Belgische Prijzenmonitor (juni – september)
  • Ontwerpen van het prijsinformatie systeem, zo mogelijk ontwerp prototype, een voedselketenprijsanalyse.  (september – december)

Resultaten (beoogd)

Beknopte rapportage over voor-onderzoek, ontwerp prijsinformatiesysteem, zo mogelijk prototype.