Project

Transversale variabelen

WOT EI verzamelt voor het Ministerie van LNV de economische data over de visserij. Deze gegevens moeten voor de Europese Commissie worden verzameld in het kader van het EU raamwerk voor dataverzameling over de visserij. De data infrastructuur rond deze databases moet worden onderhouden zodat de gegevens die uit deze databases worden opgeleverd van hoge kwaliteit zijn

Doelstelling

Dit project is gericht op de behoefte aan een goed gestructureerde en gedocumenteerde opwerking van de visserijgegevens die aan de basis staan van het beleidsondersteunende visserijonderzoek binnen Wageningen Economic Research en de wettelijke dataleveringen aan de Europese Commissie.

Werkwijze

Actualisatie/upgrade van de procedures voor de opwerking van de Nederlandse visserijgegevens en de resulterende databases en documentatie daarvan.

Op basis van deze vernieuwde procedures zullen de basisgegevens van de afgelopen jaren opnieuw worden opgewerkt en aan o.a. de EU worden verstrekt.

Resultaten

Een makkelijk toegankelijk database zowel voor externe als interne gebruikers, waar niet alleen de huidige jaren maar ook oudere jaren in terug te vinden zijn voor tijdserie onderzoek.

Met deze verbeterde databases en procedures kunnen snel antwoorden worden geleverd op standaard vragen door LNV en Europese commissie.

  • Geactualiseerde visserij databases.
  • Oplevering van gegevens voor het Annual Economic Report (Het Europese overzicht van economische ontwikkelingen binnen EU visserijen)
  • Oplevering van gegevens en specifieke analyses voor de jaarlijkse Europese vergadering van de economen die zich bezig houden met de dataverzameling en een bijdrage aan de vergadering (PGECON)