Project

Trees4Future: clearinghouse voor bosonderzoek

TREES4FUTURE levert een belangrijke bijdrage aan het formuleren van een duurzame reactie van de Europese bosbouwsector op de toenemende vraag naar houten producten en diensten (waaronder het behoud van biodiversiteit in de bossen) in de context van veranderende klimatologische omstandigheden. Om dit te doen zal TREES4FUTURE voor het eerst samenwerking bewerkstelligen tussen grote bosbouw gemeenschappen (en hun middelen). Van genetici tot milieuactivisten en van gemeenschappen die op boom-schaal werken tot degenen die werkzaam zijn in de bosbouw/ landschap alsmede de industrie.

Daarbij houdt het project rekening met een toenemende vraag naar hout, de wens voor meer biodiversiteit in bossen en de veranderende klimatologische omstandigheden.

Hiervoor werkt TREES4FUTURE samen met verschillende groepen in de bosbouw, van genetici tot milieuactivisten en mensen die werken met individuele bomen tot bedrijven die zich bezig houden met het bosbouwlandschap en de industrie.

Voor TREES4FUTURE heeft de Europese bosbouwsector toegang nodig tot de essentiële datasets voor het doen van assessments, het draaien van modellen gebaseerd op die data en uiteindelijk het ondersteunen van de ontwikkeling van de ‘bosbouw voor de toekomst’ rekening houdend met onder andere klimaatverandering.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van kennis voor de harmonisatie van de benodigde datasets, het opbouwen van de semantiek benodigd voor deze harmonisatie en het opzetten van een infrastructuur om de informatie vindbaar en toegankelijk te maken en geharmoniseerd te ontsluiten en te visualiseren via een Clearinghouse.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

 • Ontwikkelen van een ontologie als generiek referentieraamwerk voor de databronnen.
 • Opzetten van webservices voor de relevante databronnen.
 • Ontsluiting van databronnen via een geo-enabled Clearinghouse.

En specifiek voor 2013:

 •  Oplevering prototype 1 van het T4F Clearinghouse
 •  Oplevering versie 1 van de T4F ontologie

Resultaten (beoogd)

Voor het project als geheel is de output een onderzoeksinfrastructuur voor bosbouwonderzoek. Dit onderdeel van het project richt zich op de volgende resultaten:

 • Ontologie voor bosbouwdatabronnen.
 • Gebruikte methodieken voor harmonisatie van datasets.
 • Clearinghouse voor databronnen bosbouwonderzoek.
 • Wetenschappelijke publicaties.

Resultaten (2012)

 • Verkenning
 • Uitwerking use cases forestry research
 • Ontwerp en implementatie infrastructuur Clearinghouse
 • Eerste versie van een ontologie voor forestry research datasets.