Project

Trendspotter

For trend analyses we commonly use Trendspotter, a program that can detect flexible trends. The input of the program has hitherto been annual indices without taking variation between sites into account. We propose to refine the trend calculations by developing a procedure in which we first calculate year indices taking account of all potential sources of variation and only after this correction use the corrected year indices in Trendspotter.

Voor de berekening van trend gebruiken we vaak het programma Trendspotter. Tot nu toe hebben we als input jaarlijkse indexen gebruikt waarbij variatie tussen trekken (veroorzaakt door bv doorzicht, wind, getij) niet in de berekening betrokken werd. In dit project willen we de trendanalyses beter onderbouwen door het ontwikkelen van een werkwijze waarbij we eerst jaarindexen berekenen waar allerlei variatie bronnen wel meegenomen worden. Pas hierna worden de gecorrigeerde jaarindexen in Trendspotter geanalyseerd om trends te classificeren in significante toe- of afnames.

Publicaties