Project

TripleP@Sea - Duurzame ontwikkeling Caraïbisch Nederland

Dit KB project richt zich op de conceptuele ontwikkeling van een duurzame exploitatie en een geschikte overheidsstructuur voor tropische (kleine-eiland) ecosysteemdiensten. Het ondersteunt de ontwikkeling van een multifunctioneel kennis-en opleidingscentrum in St Eustatius voor de verspreiding van de resultaten en capaciteitsopbouw in de regio.

Doelstelling

Sint Eustatius streeft naar economische ontwikkeling, in combinatie met het behoud en de ontwikkeling van haar ecosystemen. Het concept van ecosysteemdiensten biedt kansen om duurzaamheid te koppelen aan economische activiteiten aan de rijke biodiversiteit van het eiland. Dit KB project richt zich op de conceptuele ontwikkeling van een duurzame exploitatie en een geschikte overheidsstructuur voor tropische (kleine-eiland) ecosysteemdiensten. Het ondersteunt de ontwikkeling van een multifunctioneel kennis-en opleidingscentrum in St Eustatius voor de verspreiding van de resultaten en capaciteitsopbouw in de regio. De studie identificeert vier belangrijke aanknopingspunten: de biodiversiteit (functies en bedreigingen), ecosysteemdiensten (toerisme, de productie van levensmiddelen, regelgeving), governance (ruimtelijke en sociaal-economische conflicten, incentives, publiek-private coalities) en onderwijs.

Het doel van dit voorstel is een conceptuele ontwikkeling van een duurzame exploitatie en een analyse van een geschikte governance structuur voor tropische (kleine-eiland) ecosysteemdiensten op basis van kennis opbouw over biodiversiteit, ecosysteemfuncties, verbindingen en kansen en bedreigingen. Daarnaast is er aandacht voor capaciteitsopbouw voor de regio en de mogelijkheden om deel te nemen door de studenten van Wageningen UR en VHL.

Aanpak en tijdspad

Dit project beslaat een periode van vier jaar. Projectcoördinatie en beheer gebeurt door het coördinatieteam van de TripleP @ Sea thema Statia.

Beheer bestaat uit twee halfjaarlijkse bijeenkomsten in samenwerking met de andere twee TripleP @ Sea thema's. De leden van het coördinatieteam zijn verantwoordelijk voor de contacten en het betrekken van belanghebbenden en acquisitie. Tevens zetten zij in samenwerking met de TripleP @ Sea programma workshops en seminars op over relevante onderwerpen met betrekking tot de doelstellingen van het project.

De resultaten van het project worden gecommuniceerd op beurzen, seminars en openbare lokale bijeenkomsten waarvoor potentiële afnemers (bijvoorbeeld Nustar) worden uitgenodigd.

De eerste fase van het project is de inventarisatie op het gebied van ecosystemen en ecosysteemdiensten (potentiële en gebruikte), sociaal-economische systemen, beleid- en managementsystemen, probleemduiding en -definitie en interesse van stakeholders en wordt gebruikt op consortia en netwerkbijeenkomsten. De tweede fase zijn diepgaande studies op basis van de inventarisatie naar mogelijkheden van het maken van ecosysteemdiensten en het aantonen van hun economisch potentieel. In de laatste fase worden de resultaten gebruikt voor een conceptueel model voor duurzame exploitatie en het beheer van de mechanismen voor tropische (kleine-eiland) ecosysteemdiensten.

Resultaten

De TripleP @ Sea Statia projecten geven output op het gebied van tropische instandhouding en het management prioriteiten voor duurzaam ecosysteem gebruik; inzicht in ecologische feedback loops en belangrijke gevolgen voor ecosystemen; indicatoren voor het ecosysteem draagkracht; kaarten van sociaal-economische en ruimtegebruik conflicten; scenario's voor duurzame multifunctionele marine cultuur en landbouw ontwikkeling en ecosysteemdiensten op basis van governance-analyse en tourisme ontwilling als algeheel kader waarbinnen de verschillende aspecten samenkomen.

Daarnaast leidt het project tot regionale zichtbaarheid en exploitatie van een kennis-en opleidingscentrum dat fungeert als ontmoetingsplaats voor duurzame ontwikkeling in het Caribische gebied.