Project

TripleP@Sea - Multifunctionele platforms op zee (MUPS)

Dit onderzoek richt zich op de potenties van zeewierproductie  op Multi Use Platforms met als casus de Noordzee. Onderzoek richt zich op de mogelijke productietechnieken voor zeewier en de toepassing daarvan in diervoeder, chemicaliën, en energieproducten. Ook worden de toekomstige waarde-ketens van offshore productie en business-modellen onderzocht. Daarnaast is het de vraag, gezien het groot aantal betrokken partijen en de afwezigheid van vastgestelde regels hoe de offshore productie- en waarde-ketens georganiseerd moeten worden.

TripleP@Sea MUPS onderzoekt nieuwe mogelijkheden van het gebruik van de Noordzee zoals het ontwikkelen van grootschalige teelt van zeewieren en schelpdieren in combinatie met windparken op zee of bij boorplatforms. Centraal hierbij staat de synergie tussen ecologische waarden en economische mogelijkheden.

Het handelt om ecodynamisch ontwerp door de gehele keten en omvat:

  • Ketenonderzoek
  • Onderzoek naar toepassingen
  • Onderzoek naar organisatie van de keten
  • Onderzoek naar productie
  • Stakeholder betrokkenheid en analyse
  • People, Planet en Profit aspecten
  • Ruimtelijke en planningsdimensies
  • Het onderzoek is opgebouwd uit 3 componenten, die interactief en integratief elkaar versterken. Het onderzoekprogramma is sterk interdisciplinair, van toegepast wetenschappelijk (LR, AFSG, IMARES, PRI, Alterra) tot en met fundamenteel onderzoek (WU).

Voor het programma is er een Coordinatie Team samengesteld dat WUR breed is. Ook zijn er aio-projecten gestart

Programmaleider:  Marian Stuiver (Alterra)

C(oordinatie)Team:  Marian Stuiver (Alterra) Marnix Poelman (Imares), Paul Bikker (LR), Ana Lopez-Contreras (AFSG),Sander van den Burg (LEI), Willem Brandenburg (PRI).

W(etenschappelijk)team:  prof. Han Lindeboom (WU,Biodiversiteit;AIO begeleider)), prof Aad Smaal (WU, IMTA;AIO begeleider), prof Harry Gruppen (WU,mariene eiwitten;AIO begeleider), prof Jan van Tatenhove (WU, Governance; Arctic, Caribean, North Sea; AIO begeleider).

Programmalijnen IPOP MUP

Component 1: Offshore  produceren van zeewier, al dan niet via multi-use platforms (MUPS) installaties, monitoren, oogsten,transport: gaat om MUP combinatiemogelijkheden

Component 2: Gebruik van zeewier, feed, food-,non-food applicaties: gaat om valorisatie zeewierketen

Component 3: Licence to produce, productie- en natuurwaarden, aantoonbare duurzaamheid, governance processen, stakeholder analyse: gaat om sociaal-economische haalbaarheid

Publicaties