Project

Tussentijdse evaluatie van 2 POP2-regelingen

Na 2013 vindt de ex-post evaluatie van het Nederlandse POP 2007-2013 (POP2) plaats. Voor een goede voorbereiding en ondersteuning van deze evaluatie heeft het ministerie van EZ LEI Wageningen UR, gevraagd in 2012 de POP2-regeling 'Samenwerking bij innovatie (Sinno)' tussentijds te evalueren.

Na 2013 vindt de ex-post evaluatie van het Nederlandse POP 2007-2013 (POP2) plaats. Voor een goede voorbereiding en ondersteuning van deze evaluatie heeft het ministerie van EZ LEI Wageningen UR, gevraagd in 2012 de POP2-regeling 'Samenwerking bij innovatie (Sinno)' tussentijds te evalueren.

Het specifieke doel van dit onderzoeksproject is:

  1.  het bereik en de effectiviteit van de regeling 'Samenwerking bij innovatie' over de periode 2007-2011 te evalueren;
  2. aanbevelingen formuleren met betrekking tot deze regeling voor toekomstig beleid na 2013 bij de voorbereiding/invulling van POP3.

Publicaties