Project

UP Bodem

In Nederland beschikken we over een schat aan kennis over onze bodem en ondergrond. Het belang van bodem en ondergrond als integraal onderdeel bij de afwegingen en keuzes voor de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van Nederland is groot. Maar in de toepassing van de kennis van bodem en ondergrond in de huidige praktijk zit ruimte voor verbetering.

Het DNA-Consortium werkt aan betere inzetkennis bodem en ondergrond (B&O). Het DNA-Consortium geeft aan de hand van zes pilots inzicht in de benodigde B&O-data voor klimaatadaptatie in stad en ommeland, met speciale aandacht hoe deze data te ontsluiten en hoe ze te vertalen en toe te passen in de praktijk. Met een assessment van de bestaande werkwijzen (Methodiek B&O 1.0) werken we via een update toe naar verbeterde nieuwe werkwijzen (Methodiek B&O 2.0). Daarbij zoeken we naar slimme combinaties van gegevensbronnen en willen we verbindingen versterken tussen kennis en praktijk, tussen bronhouders, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, ontwerpers, adviseurs en studenten en inzicht geven in de relaties tussen de verschillende themas en maatschappelijke opgaven.

Vanuit de achtergrond van het consortium en de betrokkenheid bij NKWK-KBS en NKB, is het vertrekpunt voor dit voorstel klimaatadaptatie in bebouwd gebied. Juist in bebouwd gebied zullen de komende decennia grote investeringen voor de klimaatopgaven (mitigatie en adaptatie) worden gedaan, in dezelfde (beperkte) ruimte, boven- en vooral ook ondergronds.

Publicaties