Project

Uitbreiding MOTUS netwerk Waddeneilanden

Het Motus netwerk is een internationaal netwerk van telemetrie-ontvangststations. Het is een open source systeem. Iedereen kan  ontvangststations toevoegen aan het netwerk en/of gebruik maken van het netwerk bij onderzoek met gezenderde dieren. Doordat wordt gewerkt met een gemeenschappelijk frequentie worden de zenders geregisteerd op alle aangesloten ontvangstations (in Europa 150.1 MHz). Gegevens worden uitgewisseld via een gemeenschappelijke database die door Birdstudies Canada wordt beheerd.

Het MOTUS-netwerk (www.motus.org) in Nederland omvat thans uitsluitend ontvangststations langs de Hollandse en Zeeuwse kust. Om gezenderde dieren (vogels en vleermuizen) onafgebroken te kunnen volgen is het van belang om stations te realiseren op de Waddeneilanden zodat verbinding wordt gemaakt met de Duitse array. In dit project zullen vier ontvangstations worden gerealiseerd. Beoogd worden twee stations op Texel, één op Vlieland en één op Terschelling.

Publicaties