Project

Uitbreiding natte schermen en het energiegebruik

In 2019 is een project goedgekeurd (Natte schermen en het energiegebruik), waarin nieuwe meetprotocollen worden ontwikkeld om de eigenschappen van monsters van natte schermen te schatten. De meting van vochttransport door het scherm combineert met de bepaling van de thermische eigenschappen (d.w.z. emissiviteit) van de natte monsters, het meten van de aerodynamische eigenschappen van de schermen (permeabiliteit) 

Ontwikkel een meetprotocol en de daarbij behorende meetapparatuur om de fysische eigenschappen die van invloed zijn op de energiebesparing van schermen (thermische eigenschappen, aerodynamische eigenschappen en vochttransport) op zowel droge als natte schermmonsters te karakteriseren en verbeter de simulaties om rekening te houden met het effect van schermnatheid op de energiebesparing van de schermen.

Scenario berekeningen van het gebruik van verschillende (geselecteerde) schermdoeken in de praktijk aan hand van het modelgewas tomaat en inzicht voor het gebruik van schermen met of zonder mechanische ontvochtiging in relatie tot de latente warmteafvoer.

Publicaties