Project

Uitvoering GVB voor aquacultuur

Het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) voor aquacultuur richt zich op de technische en economische verbetering van recirculatiesystemen (RAS), om tot de ontwikkeling van een duurzame aquacultuursector te komen voor vis en schelpdier. Het onderzoek richt zich op een verduurzaming van RAS in de vorm van waterkwaliteitsverbetering gerelateerd aan groei en welzijn.  

De Europese aquacultuur staat bekend om haar hoge kwaliteit, duurzaamheid en normen voor consumentenbescherming. De Europese Commissie heeft strategische richtlijnen gepubliceerd met gemeenschappelijke prioriteiten en algemene doelstellingen op EU-niveau. De EU-lidstaten hebben op basis van deze richtlijnen een meerjarenplan opgesteld ter stimulatie van de eigen aquacultuursector, zo ook Nederland. 

In het plan zijn er strategische innovatiethema’s benoemd waar het onderzoek voor de Nederlandse aquacultuur zich de komende jaren op zou moet richten. Deze innovatiethema’s zijn gericht op technische en economische verduurzaming van RAS. De einddoelstelling voor 2018 is een economische en ecologische verbetering van RAS, om een duurzame aquacultuursector te kunnen realiseren voor zowel schelpdier als vis. In 2015 is het onderzoek gericht op de bepaling van de grenswaarden kritieke parameters waterkwaliteit voor paling.

Deliverables:

Wetenschappelijk artikel (Nederlandstalig artikel in vakblad aquacultuur) over de kritische grenswaarden voor stikstofcomponent (nitraat, nitriet of ammonia) voor paling tijdens de opkweek.

 


Publicaties