Project

Uitvoeringsprogramma Natuurvisie

In 2013 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma een kanteling in het denken over natuur aangekondigd die in 2014 zal uitkristalliseren in een nieuwe Natuurvisie. In deze visie ligt het accent op ‘natuur die middenin de moderne samenleving staat’ en een 'Natuur in handen van mensen'.

In de nieuwe natuurvisie wordt de brede maatschappelijke meerwaarde van natuur onderstreept. Deze meerwaarde gaat veel verder dan alleen (het behoud van) vitale ecosystemen of een verscheidenheid van soorten. Ons maatschappelijk welzijn hangt op allerlei manieren samen met wat onze leefomgeving ons te bieden heeft.  Natuur biedt ons ook voedsel, schoon water, energie, schoonheid, gezondheid, inspiratie en andere (im)materiĆ«le zaken. Deze brede visie op de maatschappelijke meerwaarde van natuur leidt ook tot een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid en opgave om deze meerwaarde veel beter te leren (h)erkennen en duurzaam benutten.

Het minsterie van EZ concentreert zich in 2014 op de concretisering en uitwerking van deze visie incl. bijbehorende publieksconsultatie en mogelijk uitvoeringsprogramma. Dit project is er op gericht om EZ op verschillende manieren te ondersteunen bij de verdere uitwerking van deze nieuwe Natuurvisie.

Deliverables

AFhankelijk van de specifieke vraag van EZ / Team Natuurvisie wordt oa. gedacht aan:

  • Quick Scans,
  • Discussies
  • Discussiedocumenten (Essays / BLogs / Korte, prikkelende discussienotities en/of agenda's)
  • Rondetafel / workshops)
  • Discussiebijeenkomsten