Project

Uitwisseling van plantaardig uitgangsmateriaal tussen India en Nederland

De huidige regelgeving en praktijken in India faciliteren het delen van toegang en voordelen met betrekking tot de uitwisseling van plantaardig uitgangsmateriaal niet. Dit staat de verdere ontwikkeling van gezamenlijke inspanningen in tuinbouw-onderzoek en plantenveredeling tussen partijen in India en Nederland in de weg. Praktijken in india maken het moeilijk om plantaardig uitgangsmateriaal dat in India ontwikkeld is te exporteren, zelfs als het naar een dochterbedrijf in het buitenland is.

Doelstelling

Het doel van dit project is het inventariseren van de wet- en regelgeving in Nederland, en in India op federaal en staatsniveau en hun huidige uitvoering van praktijken. Met deze informatie kunnen tekortkomingen en mogelijkheden tot verbetering worden geanalyseerd en kan de uitwisseling tussen gebruikers van uitgansmateriaal uit India en Nederland gefaciliteerd worden, wat kan resulteren in een ongehinderde uitwisseling van plantaardig uitgangsmateriaal.

Werkwijze

Dit project is een eerste stap binnen een meer omvattend initiatief om gezamelijke activiteiten van India en Nederland in de plantenveredeling te bevorderen. Deze eerste stap omvat een inventarisatie en aanbevelingen voor verdere stappen. Het vaststellen wie de tegenhangers zijn binnen de Indiase overheid (op federaal en staatsniveau), en het eerste overleg met deze mensen maken deel uit van de agenda van dit project. Dit project is niet gericht op het gunstiger maken van het Indiase beleid en de praktijken, maar is een noodzakelijke stap om dergelijke initiatieven voor te bereiden.

Resultaten

Het resultaat van dit project zal een analyse zijn van de huidige wetgeving, regelgeving en praktijken in India op federaal- en staatsniveau met betrekking tot het delen van toegang en voordelen. Ook zal een voorlopig advies over een stappenplan voor de verbetering van de uitwisseling van plantaardig uitgangsmateriaal worden ontwikkeld om veredelingsinitiatieven beter te faciliteren in een internationale context.