Project

Underpinning acoustics

Akoestische methodes zijn een belangrijk gereedschap in het monitoren voor bestandsbepalingen, monitoren van zeezoogdieren en ecosysteem modellering. Om de kwaliteit van de verzamelde informatie te behouden is het noodzakelijk om te investeren in de ontwikkeling van methodes.

Doelstelling

Het doel van dit project is het onderhouden en ontwikkelen van akoestische ecosysteem monitoringstechnieken. Naast het verbeteren van de data stroom worden in dit project ook ad hoc vragen beantwoord (bijvoorbeeld nieuwe monitoringstechnieken voor makreel, evervis of multidisciplinaire monitoringen in het Marsdiep). Dit zorgt ervoor dat de methodes up-to-date blijven.

Specifieke doelen in 2014 zijn:

  • Voortzetting van de “Biocoustics Day” workshop voor de ontwikkeling van samenwerking binnen IMARES en met andere Nederlandse instituten.
  • Ontwikkelen en onderhouden van de IMARES database voor de opslag van ruwe data verzameld door verschillende landen tijden de ICES haring monitoringen.
  • Uitbreiding van de R bibliotheek “acousaR” (http://code.google.com/p/acousa/) zodat dit de standaard routine wordt voor de analyse van akoestische data verzameld in door ICES WGIPS gecoördineerde monitoringen.
  • Wageningen UR web pagina.
  • Deelname aan ad hoc onderzoeksvragen welke relevant zijn voor WOT onderzoekstaken, in samenwerking met internationale partners. Hieronder valt ook samenwerking aan wetenschappelijke publicaties. Dit is belangrijk om een als een potentiele consortium partner in internationale projecten te worden beschouwd.
  • Uitwisselingsproject met partners in de USA (Dr John Horne van Washington University).

Publicaties