Project

Understanding thrips responses to odours and colours

Bepaalde geurstoffen vormen krachtige aantrekkingskracht op trips. Dit biedt mogelijk aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van gewasbeschermingsmiddelen.

Resultaten

Uit resultaten van 2011 blijkt dat populaties binnen de tripssoort Frankliniella occidentails (Californische trips) verschillen in respons naar de lokstof. Deze experimenten zijn in 2012 op grotere schaal herhaald met een vergelijkbare uitkomst: in olfactometerexperimenten bleken populaties verzameld in Spanje nauwelijks te reageren op de lokstof, terwijl populaties verzameld in Nederland, Nieuw-Zeeland en enkele andere locaties significant aangetrokken werden door de geur. Deze populaties werden voorafgaand aan de olfactometerexperimenten enkele generaties onder dezelfde omstandigheden opgekweekt. Dat duidt op genetische verschillen in geurrespons. Het zou kunnen verklaren waarom er in het veld soms verschillen worden waargenomen in de mate waarop de lokale tripspopulaties reageren op de lokstof.

De eerste hoofdstukken voor het proefschrift zijn geschreven.

Publicaties