Project

Unification of IPM Forces to Control Mites in Berries, Soft Fruits and Woody Ornamentals

Begin 2017 start het project C-IPM Eranet (EU): Control of mites in berries, soft fruits and woody ornamentals. In een internationaal consortium wordt gewerkt aan de biologie en beheersing van mijten in bramen, bessen, aardbeien en azaleas. Door Wageningen Plant Research wordt in dit project gewerkt aan de bramengalmijt. Het project heeft een duur van 17 maanden. Het onderzoek aan bramengalmijt zal zich in eerste instantie beperken tot laboratoriumtoetsen en semiveldtoetsen.

Het project C-IPM Eranet (EU): Control of mites in berries, soft fruits and woody ornamentals richt zich op de biologie en beheersing van mijten in bramen, bessen, aardbeien en azaleas. Binnen een internationaal consortium wordt door Wageningen Plant Research gewerkt aan de biologische bestrijding van de bramengalmijt.

De bramengalmijt Acalitus essigi is de veroorzaker van de rode vruchtziekte bij bramen. Aantasting leidt ertoe dat een deel van de vruchtkorrels niet goed rijpt en helderrood en hard blijft. Aangetaste vruchten zijn onverkoopbaar.

In het project wordt gezocht naar de meest geschikte roofmijtensoorten, en naar manieren om roofmijten langdurig in het gewas te houden.

Posters en film

In samenwerking met de projectpartners zijn posters en fiches gemaakt ter herkenning van de belangrijkste mijten in houtachtige gewassen. Deze zijn digitaal beschikbaar (zie rechter kolom). Op aanvraag kunnen ook Engelstalige versies verstrekt worden. Voor het monitoren van galmijten in de winter is er een Engelstalige instructiefilm beschikbaar. 

Publicaties