Project

Unlocking sector potential by catalyzing social innovation

Het Sesam Business Network support project ondersteunt de samenwerking van de belanghebbenden in de Ethiopische sesam sector om concurrerende, duurzame en inclusieve sesamketen te bewerkstelligen. De resultaten van de eerste fase (2013-15) zijn zeer bemoedigend, onder meer doordat de lokale belanghebbenden het proces en uitkomsten zelf in gang hebben gezet (ownership). Het voorstel voor een tweede fase (2016-19) is goedgekeurd in november 2015.

De agri-business cluster en het netwerk aanpak van SBN is een frontrunner voor de Agricultural Commercialisering Cluster approach (ACC), die in vier regios in Ethiopiƫ uitgerold gaat worden. Dit reflexieve Social Innovation project zal reflecteren en valoriseren op het ontwerp, de implementatie en de adaptaties van het SBN support project. Het doel is om de condities te identificeren waaronder de SBN aanpak succesvol was. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen sub sector en Ethiopiƫ specifieke condities en meer generieke condities die zouden duidelijk op een bredere toepasbaarheid van de aanpak. Hoofdvragen zijn:

1. Wat kunnen we leren van het ontwerp en de uitvoering van het SBN project dat ondersteuning biedt aan de institutionele en sociaal-culturele inbedding van de socio-technische innovatieprocessen? Wat zijn de redenen voor het succes en falen, met speciale aandacht voor de sociale configuraties waarin de innovatieprocessen zijn ingebed?

2. In hoeverre zijn ontwerp principes en de uitvoeringsmodaliteiten repliceerbaar in andere initiatieven subsectoren in andere delen van Ethiopiƫ (bijv andere product-plaats combinaties)?

3. Welke ondernemerscompetenties zijn nodig en aanwezig in het SBN netwerk om de duurzaamheid van de extern ondersteunde agribusiness innovatie netwerken te verzekeren?

Publicaties