Project

Update brochure Buiten aan het werk

Aanpassing van de brochure 'Buiten aan het werk - houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!" Deze brochure is voor het laatst in 2010door het toenmalige LNV uitgebracht na de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet. Deze brochure geeft informatie over de Ffwet in de praktijk en de mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing. Ook bevat de brochure de lijst wettelijk beschermde soorten evenals een schematisch stappenplan. De brochure moet worden herzien omdat de Flora- en faunawet vervangen wordt door de Wet natuurbescherming.

Aanpassing van de brochure 'Buiten aan het werk - houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!"

Deze brochure is voor het laatst in 2010door het toenmalige LNV uitgebracht na de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet. Deze brochure geeft informatie over de Ffwet in de praktijk en de mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing. Ook bevat de brochure de lijst wettelijk beschermde soorten evenals een schematisch stappenplan.

De brochure moet worden herzien omdat de Flora- en faunawet vervangen wordt door de Wet natuurbescherming.

Centraal in de brochure staat het stroomschema voor het omgaan met wettelijk beschermde soorten bij ruimtelijke ingrepen. . In de brochure wordt elke stap uit het schema toegelicht. Daarbij wordt gewerkt met deep-links.

EZ kan de brochure gebruiken bij de uitrol en communicatie van de Wet natuurbescherming.

 

Publicaties