Project

Update indicator ecosysteemdiensten

Er is behoefte aan een update van de Indicator Natuurlijk Kapitaal, waarvan in 2013 een eerste versie is gemaakt (graadmeter diensten van natuur). Deze indicator geeft weer hoe de vraag en het aanbod van ecosysteemdiensten zich tot elkaar verhouden en wat de trend is van vraag en aanbod in de afgelopen 20/25 jaar. De geupdate indicator kan dan gebruikt worden voor opname in de Balans van de Leefomgeving, het Compendium voor de Leefomgeving, de Natuurverkenningen en/of de Lerende Evaluatie van het Natuurpact en eventueel voor de doorrekening van de klimaattafels.

Doelstelling is het updaten van de bestaande indicator die in beeld brengt hoe vraag en aanbod van ecosysteemdiensten zich in Nederland tot elkaar verhouden. En is de vraag en het aanbod naar ecosysteemdiensten gestegen of gedaald in de afgelopen 10 á 20 jaar? De Indicator Natuurlijk Kapitaal is een thermometer van het Nederlandse natuurlijke kapitaal en ecosysteemdiensten en geeft een overzicht hoe het gaat met het natuurlijk kapitaal in Nederland.

Wat is natuurlijk kapitaal?

Onder natuurlijk kapitaal verstaan we de goederen en diensten die de natuur in Nederland ons biedt. Het gaat dan om gevangen vis, landbouwproducten en drinkwater zijn gecategoriseerd als productiediensten. Ook gaat het om regulerende diensten zoals het zuiveren van de bodem, de lucht en het water naast het bestuiven van gewassen, bescherming van het achterland tegen hoog water en zaken als bestuiving van gewassen en de onderdrukking van plagen door natuurlijke plaagonderdrukkers. Ten slotte gaat het om culturele diensten als ruimte voor groene recreatie en het leveren van habitat voor het voorkomen van soorten en gezonde ecosystemen.

De vraag is steeds hoe vraag en aanbod van deze diensten zich tot elkaar verhouden. Indien dat niet het geval is moeten de diensten geïmporteerd worden of op technische manier worden gesubstitueerd. Als dat allemaal niet het geval is dan hebben we een werkelijk tekort (bijvoorbeeld vervuild water of een tekort aan natuur dichtbij de stad om in te recreëren).

Publicaties