Project

Upgrade EpiTools AI

Upgrade EpiTools voor Aviaire Influenza (AI) met betrekking tot heterogeniteit pluimveetypen en toepassing van schaling als gevolg van toename van bedrijfsgrootte.
Bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) loopt het WOT-O project EpiTools/EpiZooTools dat zich richt op de ontwikkeling van state-of-the-art EpiTools (berekeningstools) voor snelle analyses tijdens een dierziekte-epidemie, ter ondersteuning van beleidsmakers en de bestrijdingsorganisatie.

Onderscheid in typen pluimveebedrijven

Daarbinnen is voor de modellering van uitbraken van aviaire influenza behoefte aan een rigoureuze upgrade. Daardoor kan er in de nieuwe setting onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen pluimveebedrijven (met verschillende kans op besmetting en verschil in besmettelijkheid voor andere bedrijven), mits dit daadwerkelijk een verbeterde modelbeschrijving oplevert. In het huidige model is er sprake van een uniform type pluimveebedrijf. Verder is er behoefte aan het gefundeerd kunnen toepassen van schaling m.b.t. bedrijfsgrootte omdat er een blijvende tendens is dat het aantal veehouderijbedrijven afneemt en de bedrijfsgrootte toeneemt.

Doel en resultaat

Verbeterde modellering om tijdens een (zo├Ânotische) AI uitbraak beleidsondersteunende epidemiologische analyses te kunnen verrichten. 

Aanpak

De relatieve insleep-risicos van vleeskuikenbedrijven en andere typen pluimveebedrijven voor LPAI en voor HPAI worden geschat op basis van de meest recente/complete gegevens en dit wordt aangevuld met literatuuronderzoek naar gegevens uit het buitenland. Vervolgens zal een model aan de uitbraakdata van 2003 (immers laatste epidemie met tussen-bedrijfstransmissie) worden gefit dat beschrijvingen bevat van zowel de wijze waarop transmissierisicos afhankelijk zijn van het bedrijfstype van het infectieuze bedrijf en van het gevoelige bedrijf als van de afstand tussen en de grootte van deze bedrijven. Tenslotte zal het verbeterde model worden geïntegreerd in de Epitools. Hiervoor zal onder meer de constructie van risicokaarten worden gegeneraliseerd naar bedrijfstype-afhankelijke transmissie.

Publicaties