Project

UrBioFin

Bacterieel geproduceerd plastic PHA wordt nog zeer beperkt toegepast door de gebrekkige eigenschappen vanhet bioplastic en door de relatieve hoge kosten van productie. Dit project zalprocessen opleveren voor verbeterd PHA - met ingebouwde langere vetzuren vooreen lagere kostprijs door gebruik te maken van (zeer) goedkoop huishoudelijkafval als substraat

De WUR heeft in dit EU-BBI Demonstration Project als taak om vanuit de organische fractie van huishoudelijk afval, via fermentatie, langere vetzuren te maken en deze vetzuren vervolgens, ook via fermentatie, om te zetten in bioplastics (polyhydroxyalkanoaten/PHAs) en verwante componenten zoals hydroxy-vetzuren. De technologie voor deze microbiele omzetting is reeds aanwezig op labaratoriumschaal (1- 10 Liter) en in enkele gevallen, met name voor PHA, is dit ook al opgeschaald in de proeffabriek tot 1000 Liter. Vervolgens zullen deze producten, alleen of in combinatie met andere biopolymeren zoals lignine, cellulose of PLA (polylactaat) gebruikt worden voor ontwikkeling van allerlei materialen, coatings en surfactants voor de verpakkings-industrie, voor de cosmetica-industrie en als grondstof voor de chemische industrie. 

 

Publicaties