Project

Use of electronic measuring devices

Dit project beoogt te onderzoeken hoe bestaande toepassingen van Electronic Measuring Devices (EMDs), met name elektronische meetplanken, gebruikt kunnen worden in de datacollectie en -stroom van Wageningen Marine Research. Het gebruik van de EMDs wordt getoetst aan de eisen van de wetenschappelijke protocollen aan boord van commerciële vaartuigen en onderzoeksvaartuigen. Bevindingen van het gebruik worden gerapporteerd en onder de zeegaande waarnemers en andere potentiele gebruikers meegedeeld.

Publicaties