Project

Utilising hidden information from WOT ichthyoplankton surveys

Veel (commerciële) vissoorten planten zich voort in de winter. De IBTS-MIK en IHLS surveys worden uitgevoerd in de winter en zijn gericht op een van die winterpaaiers, haring. Tot nu toe wordt er van deze surveys alleen de data van haring gebruikt. Maar deze surveys kunnen ook data leveren over paaien en/of recruitment voor andere commerciële soorten zoals zandspiering, tongschar en veel andere soorten.

In dit project worden de gegevens van net uitgekomen zandspiering larven verzameld op de verschillende paaigronden, om gebruikt te als een SSB index voor zandspiering. Daarnaast worden gegevens van gemetamorfoseerde tongschar larven verzameld. Deze larven hebben de ontwikkelingsstadia met hoge mortaliteit overleefd en leveren dus een index voor recruitment van tongschar. Gebruik van deze tot nu toe verborgen data in de ichthyoplankton surveys zal het assessment en management van deze commerciƫle visstocks verbeteren.

Tot slot is de IBTS-MIK survey een ideale bemonstering om data te leveren voor de MSFD descriptor marine afval. Het MIK-net filtert een groot volume water en is een van de weinige tuigen welke de gehele waterkolom bemonsterd in een trek.

Publicaties