Project

Vaccinontwikkeling Afrikaanse Paardenpest (APP)

Afrikaanse paardenpest (APP) [Engels: African horse sickness (AHS)] is een zeer snelle, ernstige paardenziekte. Infecties leiden in meer dan 90% van de gevallen tot de dood. De ziekte wordt veroorzaakt door het gelijknamige virus (AHSV) dat door knutten (Culicoides spp.) wordt overgedragen. Kennis van virologische en biologische processen, met name van de interactie tussen virus en gastheer en/of vector zal leiden tot verbeterde, verfijnde en acceptabele controlemaatregelen, waaronder vaccin.

Kennis van virologische en biologische processen, met name van de interactie tussen virus en gastheer en/of vector zal leiden tot verbeterde, verfijnde en acceptabele controlemaatregelen, waaronder vaccin.

Doelstelling

Nederland heeft met haar paardenpopulatie van ongeveer 400.000 een van de hoogste paardendichtheden in de wereld. Een uitbraak van deze ziekte zou dan ook moeilijk te bestrijden zijn zonder vaccin. Op dit moment is er nog geen veilig AHS-vaccin. Het doel van dit project is om een vaccin te ontwikkelen tegen AHS.

Resultaat

De ontwikkeling van een genetisch modificatiesysteem staat centraal in dit project. Hier is in 2011 dan ook hard aan gewerkt maar toen nog niet gelukt. De doorbraak van reverse genetics voor AHSV is tegelijkertijd de bottleneck van dit project. Om niet volledig afhankelijk te zijn van dit succes zijn alternatieven achter de hand. Vele betrouwbare sequenties en materialen die verkregen zijn binnen dit project worden ook gebruikt voor deze alternatieve benaderingen, waaronder een geïnactiveerd vaccin en een vector vaccin op basis van NDV die het VP2 van AHSV-serotypen tot expressie brengt.

Werkwijze

2012: Het ontwikkelen van reverse genetics op basis van synthesisch RNA voor een vaccinvirus van AHSV serotype 4 bleek niet succesvol. Onderzoek werd gestart om een hiervan afgeleid systeem op basis van cDNAs te ontwikkelen. De expressie van AHSV-eiwitten leek in dit systeem hoger, wat hoge verwachtingen wekte voor de ontwikkeling van een genetisch modificatiesysteem voor AHSV.

2013/2014:  Afhankelijk van het succes in 2012 zal het genetisch modificatiesysteem gebruikt worden om het vaccinvirus van serotype 4 te ‘serotypen’. De veiligheid, effectiviteit en brede bescherming zijn vaccineigenschappen die bestudeerd zullen worden in alternatieve diersoorten als muizen en cavia’s en, in samenwerking met partners in Zuid-Afrika, mogelijk ook in paarden.