Project

Vaccins

Om voorbereid te zijn op een uitbraak van Klassieke Varkenspest (KVP) in de varkenshouderij, heeft de overheid een contract met een vaccinleverancier. Dit contract wordt herzien. Voor goede afspraken met potentiële leveranciers, heeft het ministerie van LNV behoefte aan inzicht in de hoeveelheden vaccin die voor toekomstige uitbraken nodig zijn.

Dit onderzoek geeft inzicht in de benodigde hoeveelheden vaccin tegen Klassieke Varkenspest (KVP) die beschikbaar moeten zijn om bij te dragen aan een adequate bestrijding van een volgende uitbraak van deze ziekte.  

Publicaties