Project

Validatie en verbetering meetmethoden

Emissiearme proefstallen met grote ventilatieopeningen komen in toenemende mate voor in de praktijk. Er is behoefte aan een betrouwbare meetmethode om emissiefactoren voor deze stallen te kunnen vaststellen.

Gegeven deze achtergrond bestaat de behoefte een praktijkkalibratie uit te voeren voor de bestaande CO2-balansmethode met behulp van een tegelijkertijd uitgevoerde tweede intensieve tracergasmethode gebaseerd op SF6. Hiermee kan de juistheid van de CO2-balansmethode worden vastgesteld in zeer open stallen voor verschillende ventilatiepatronen, en kunnen mogelijkheden voor verbetering en efficiƫntere toepassing in het huidige meetprotocol worden onderzocht.

In deze praktijkkalibratie kan met behulp van de tweede tracer tevens inzicht worden verkregen in andere vragen die spelen bij toepassing van de CO2-balansmethode zoals een goed inschatting van het dagpatroon van CO2-productie waarmee stalemissies gedurende delen van de dag nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld. Dit is met name van belang bij stalgebruik met weidegang. De verkregen datasets dragen ook bij aan het verbeteren van het inzicht in stalemissies en verbeterde modellering waarmee innovatie van emissiearme stalsystemen kan worden ondersteund.  

In 2011 zijn in een voorafgaand project, investeringen in meetapparatuur gedaan en is een praktijkstal geselecteerd die kan worden uitgerust met het geplande meetnet. Het huidige projectvoorstel bouwt hierop voort en beschrijft de waarnemingen die worden uitgevoerd.

Resultaten


Overeenkomstig de planning zijn er dit jaar nog geen kennisproducten verschenen. Wel is een abstract ingediend (en geaccepteerd) voor een Braziliaanse conferentie over veehouderij en milieu (SIMCRA, 7-9 november 2012).

Dit onderzoek wordt in 2013 voortgezet, de rapportage vindt hoofdzakelijk plaats in de vorm van het aanbieden van wetenschappelijke artikelen en het opstellen van een Nederlandstalige samenvatting eind 2013.