Project

Validatie performance DVS kop-verdover voor pluimvee

Er zijn verschillende methoden waarop pluimvee bedwelmd kan worden alvorens ze geslacht worden. Een van de bedwelmingsmethoden voor pluimvee die is toegestaan in de Europese verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden is de elektrische waterbadbedwelming.

Onderzoek naar de bedwelmingsresultaten met het waterbad heeft echter uitgewezen dat het welzijn van de dieren onvoldoende gegarandeerd kan worden. Om die reden wordt al enkele jaren gezocht naar alternatieven die meer zekerheid bieden dat de dieren bewusteloos zijn voordat ze gedood worden.

Momenteel is onder huidige commerciƫle slachtomstandigheden alleen gasverdoven een alternatief, maar deze methode is niet voor alle afzetmarkten acceptabel en is niet voor alle slachterijen een financieel haalbaar alternatief.

Kop-verdover

In 2010 is om deze reden gestart met de ontwikkeling van de kop-verdover (head-only-methode) door het Nederlandse bedrijf DVS. Het gebruik van een op verdover is een toegestane methode volgens VO 1099/2009. Bij deze kop-verdover wordt de kop van het dier tussen twee elektroden geplaatst. Een elektrische stroom zorgt vervolgens voor de bedwelming. Dit bleek een kansrijkalternatief te zijn voor de waterbad verdoving: effectieve bedwelming en geen aantasting van vleeskwaliteit. Het welzijn van vleeskuikens tijdens het doden zou hierdoor aanzienlijk verbeteren.

De kop-verdover is tot op heden nog niet voldoende getest voor gebruik in de praktijk in pluimveeslachterijen. Het aantal slachterijen dat momenteel nog gebruik maakt van het waterbad in Nederland neemt om die reden de laatste jaren ook niet meer af.

Doel van dit project

Doel van dit project is om onder praktijkomstandigheden, bij een gangbare lijnsnelheid van 13.500, de performance van de kop-verdover te valideren. Indien kippen met de DVS kop-verdover onder deze omstandigheden op een juiste 2/5 manier bedwelmd worden en daarmee wordt voldaan aan de wet- en regelgeving kan worden overgegaan tot installatie van de verdover in de praktijk.

Op basis van eerder onderzoek naar dierenwelzijn tijdens het verdoven van pluimvee in een elektrisch waterbad is in 2010 een traject gestart naar het ontwikkelen van elektrisch kop-kop verdoven als alternatief voor het elektrisch waterbad. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat de kop-verdover van Dutch Vision Solutions (DVS) een goed alternatief kan zijn voor het elektrisch waterbad.

Publicaties