Project

Validation of discard data from the dutch selfsampling program

Binnen het nieuwe Gemeenschappelijke visserijbeleid wordt de Aanlandplicht (AP) een van de pijlers die er voor moet zorgen dat de visserij verduurzaamt. Onder de AP worden vissers verplicht vissen die normaal overboord gaan mee te nemen naar de wal, waarna het van hun quotum wordt afgetrokken. Dit heeft als gevolg dat een zelfbemonstering (zoals deze die in de NL visserij momenteel plaatsvindt) moeilijkheden kan ondervinden van deze implementatie.

Data afkomstig van de zelfbemonstering moet getoetst worden tegen een onafhankelijke census. Dit project heeft als doel richtlijnen voor datakwaliteit en validering te bepalen die een degelijke zelfbemonstering van discards kan vrijwaren van problematieken onstaan door de AP.

Dit project beoogt gestandardiseerde methodes te ontwikkelen voor data kwaliteit en validatie van bijvangst datacollectie.

Publicaties