Project

Van C&BE cases naar maatschappelijke impact

De economische haalbaarheid van circulaire en biobased business casussen hangt af van vele factoren, zoals de onzekerheden in prijzen van de eindproducten afhankelijk van marktomstandigheden in verschillende markten, de gekozen verwerkingsstappen met de bijbehorende spreiding in geproduceerde kwaliteit van tegelijk geproduceerde eindproducten (met gerelateerde opbrengstprijseffecten), en onzekerheden in de prijzen van gebruikte inputs. Een verkeerde of onvoldoende inschatting van een of meerdere van deze aspecten, kan leiden tot de keuze voor een business case die niet levensvatbaar is of die tegen hoge kosten tussentijds aangepast moet worden. Bij elke potentiële business case is een gedegen ex-ante analyse van de economische robuustheid ten aanzien van deze factoren dus wenselijk. Als een business case rendabel is, is het de vraag in hoeverre deze business case opgeschaald kan worden tot nationaal of Europees niveau, en wat dan de totale maatschappelijke impact is.

Dit project ontwikkelt op bedrijfsniveau een flexibel wiskundig model (MERIT: Model for Economically Robust InvestmenT decisions) ter bepaling van de economische robuustheid en gevoeligheden van een biobased business case, waarin (i)  verschillende proces technologieën mogelijk zijn, en (ii) grote onzekerheid bestaat over de opbrengstprijzen van de geproduceerde eindproducten en (iii) de prijzen van inputs.

In het tweede deel van het project wordt een methodologie ontwikkeld om de maatschappelijke impact van opschaling te bepalen en toegepast op een casus. Deze methodologie kijkt naar mogelijkheden voor opschaling, belemmeringen voor opschaling en mogelijke oplossingen hiervoor, en de macro-economische en maatschappelijke gevolgen van het nieuwe bedrijfsmodel.

Publicaties