maaltijd

Project

Van afval naar maaltijden

Doel van het project is het benutten van afval of reststromen die niet meer verwaard worden die vrijkomen vanuit de handel en verwaarding tot maaltijd vinden bij het Leger des Heils (LdH).

Het LdH serveert jaarlijks een groeiend aantal van ongeveer 3,2 mln. maaltijden aan cliënten. Deze reststromen zullen als grondstoffen of gereed product in maaltijden gebruikt kunnen worden. Om op een bedrijfeconomische verantwoorde wijze de koppeling te leggen tussen het vaak onvoorspelbare aanbod en de constante behoefte aan kwalitatief goede maaltijden in de keten is het project van belang.

Resultaten

De potentie is enorm waarbij de noodzaak er is om in een soort van ‘proof-of-concept’ of ‘proof-of-principle’ te laten zien dat het daadwerkelijk implementeerbaar en (bedrijfseconomisch) levensvatbaar is. Ook hier geldt dat “the proof of the pudding is in the eating”. De partijen zijn er van overtuigd dat het verwerken van reststromen in maaltijden de totale kostprijs van de maaltijden zal doen afnemen waardoor er tevens ruimte ontstaat om de maaltijd zelf, en de beleving rondom het nuttigen van de maaltijd kan verbeteren door hierin te investeren met het ‘vrij gekomen’ geld. Zeker voor het Leger des Heils is geldelijke winst hierin géén drijfveer, maatschappelijke winst (in de vorm van minder verspilling, het kunnen inzetten van cliënten binnen hun re-integratieproces, verbetering van de ‘eetomstandigheden’, …) des te meer.


De inrichting en uitvoering van de pilot (inname van reststromen en verwerking in maaltijden voor cliënten) is binnen deze PPS de belangrijkste vorm van dissemnitatie. Voorafgaand hieraan is het ketenonderzoek uitgevoerd en i.s.m. de Wetenschapswinkel gekeken naar de bereidingsmethodiek sous-vide en de mogelijke inzet van voeding(swaarde) i.r.t. de cliëntengroepen van het Leger des Heils (ouderen, verslaafden, ...). Kennisverspreiding d.m.v. rapportages, presentaties en beoogd is een workshop (2013)