Project

Vangsten Nederlandse flyshootvissers in het Kanaal

De Nederlandse overheid is met de Franse autoriteiten in discussie over de vangsten van Nederlandse vissers in het Kanaal. Om deze discussie goed te kunnen voeren zijn gegevens nodig over de vangsten van de flyshootvissers.

Doelstelling

Cijfers over de totale omvang en samenstelling van de Nederlandse flyshootvisserij in het Kanaal ontbreken. In het kader van de discussie tussen de Nederlandse en Franse overheid zijn deze gegevens noodzakelijk en is dus  nader onderzoek nodig. Daarvoor zijn vijf waarnemersreizen gepland.

Plan van Aanpak

  1. Uitvoeren van drie waarnemersreizen in januari en februari 2012.
  2. Data-analyse en rapportage.

Ad 1. De waarnemers leggen per reis de scheepskenmerken vast, de samenstelling van de vangst, inclusief incidentele vangst van kwetsbare soorten als haaien en dolfijnen. Over de samenstelling registreren ze de gevangen soorten, lengtes van aanlandingen (poon en mul) en discards.

Resultaten (beoogd)

De onderzoekers presenteren de resultaten in de stuurgroep en schrijven een kort Engelstalig rapport. De gegevens worden vastgelegd in een programma. De informatie wordt gebruikt voor de discussie tussen de Nederlandse en Franse overheid over de visvangsten van de Nederlandse flyshootvissers.