Project

Vangstregistratie schubvis IJsselmeer en Markermeer 2017

De Uitvoeringsregeling Visserij verplicht beroepsvissers die gebruik maken van staand net, grote fuik of zegen middels een logboek opgave te doen van de vangst, maar deze gegevens kunnen nog niet automatisch verwerkt worden. In dit project wordt deze slag gemaakt.

At the moment the Fisheries Implementation Regulation requires professional fishermen who make use of standing nets, large fins or seines to report the catch by means of a logbook, but these data can not yet be processed automatically. In this project, a routine will be developped to store the data automatically for analysis.

Publicaties