Project

Variabiliteit in ecologische prestaties melkveebedrijven

<p>Dit voorstel maakt onderdeel uit van een promotietraject waarin met een bottom-up Levencyclusanalyse (LCA) de milieubelasting van melk en varkensvlees wordt gekwantificeerd voor de gehele sector. Met behulp van representatieve bedrijfsdata wordt op integrale wijze (3P-breed) inzicht gegeven in spreiding in prestaties en verklarende bedrijfs- en ondernemerskenmerken.</p>

In dit project wordt een methodiek ontwikkeld om de economische, milieu en sociale duurzaamheid van de varkens- en melkveesector te berekenen met een steekproef die representatief is voor de gehele sector. i.e. bottom-up LevensCyclusAnalyse (LCA).

In het project wordt gebruikt gemaakt van bedrijven in het Bedrijven-Informatienet van LEI Wageningen UR. Door gebruik te maken van een gegevens op bedrijfsniveau, wordt inzicht geboden in verschillen tussen bedrijven en trade-offs tussen duurzaamheidsindicatoren. Daarnaast wordt inzicht gegeven welke bedrijven duurzamer preseteren en waarom. Vragen die hierbij worden beantwoord zijn:

  • Wat is de integrale duurzaamheidsprestatie van varkens- en melkveebedrijven?
  • Welke bedrijven zijn het duurzaamst.
  • Hoe aggregeer je gegevens op bedrijfsniveau naar 1 sectorscore voor duurzaamheid en hoe kan je een eerlijke vergelijkingsgroep samenstellen om verschillen in duurzaamheidsprestaties door een andere bedrijfsmanagement inzichtelijk te maken.

Publicaties