Project

Variatie in melkureum benutten voor duurzaamheid

Welke (voedings)fysiologische factoren hebben invloed op het ureumgehalte in melk?

Het melkureumgetal is een veelgebruikte graadmeter voor de stikstofbenutting door melkvee. Daarnaast kan hiermee de rantsoensamenstelling worden geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Het project genereert informatie die nodig is voor het kwantificeren van de interactie tussen de dynamiek van pensfermentatie, de dynamiek van de ureumstromen in bloed en de dynamiek van ureumuitscheiding met urine en in melk.

Resultaten

Publicaties

 • In 2011 werd een eerder ingediend wetenschappelijke artikel met een review van de factoren die melkureumgehalte beïnvloeden aangepast. In 2012 gepubliceerd.
 • In 2011 werd een short communication is opgesteld over de resultaten in een eerste pilotproef om te verkennen of meetmethodiek functioneel is. In 2012 gepubliceerd.
 • In 2011 werd een concept wetenschappelijk artikel geschreven over het effect van urinevolume op melkureumgehalte. In 2012 gepubliceerd.
 • In 2012 werd een meta-analyse uitgevoerd naar de invloed van voedingsfactoren op melkureumgehalte op basis van literatuurgegevens. In 2012 gesubmit.
 • In 2012 werden publicaties en proefschrift voorbereid, echter enkele cruciale gegevenes nog niet beschikbaar uit het lab. Alle worden in 2013 gesubmit en proefschrift wordt in juni 2013 aangeboden aan de lezerscommissie (promotiedatum 27 september 2013).
 • Een abstract is gesubmit voor het Int. Symp. Energy and Protein Metabolism (ISEP) rondom het modelleren van variatie in melkureum. In 2013 werd abstract geaccepteerd voor een theatre presentation.

Experimenten

 • Eerder werd reeds een pilotexperiment uitgevoerd om de meetmethode te testen
 • Eerder werd het eerste dierexperiment conform projectplan is uitgevoerd waarin het effect van urinevolume op melkureumgehalte onderzocht werd
 • In 2011 werd het tweede dierexperiment uitgevoerd om te onderzoeken met welke dynamiek ureum wordt uitgewisseld tussen melk in het uier en bloed.
 • Eveneens in 2011 werd het derde dierexperiment uitgevoerd om de interactie te onderzoeken naar het effect van eiwitgehalte in het rantsoen en het urinevolume op melkureum.
 • In 2012 werden de analyses verricht voor het tweede en derde experiment uitgevoerd in 2011
  Alle dierexperimenten zijn inmiddels uitgevoerd, analyses worden uitgevoerd en gegevens worden verwerkt.

Een oorspronkelijk beoogd experiment om de recycling tussen bloed en maagdarmkanaal te onderzoeken is niet uitgevoerd omdat dit methodologisch te risicovol leek en daarmee een niet zinnige besteding van de onderzoeksgelden. In plaats hiervan werd in 2011 een experiment uitgevoerd waarin de interactie tussen eiwitgehalte rantsoen en urinevolume onderzocht werd. 
Wegens problemen met methode voor het bepalen van de verrijking aan C- en N-isotopen waren deze gegevens niet beschikbaar voor verwerking in de publicaties in 2012. Deze gegevens komen in 2013 beschikbaar en worden zoveel mogelijk verwerkt in de publicaties en het proefschrift en het model ter beschrijving van de invloed van voeding en management op variatie in melkureumgehalte.