Project

Varken als model voor humane metabole ziekten

Gewenst doel is een uitgebreid projectvoorstel te ontwikkelen dat aangeeft welke stappen nodig zijn om voorspellers van gezondheid en ziekte op te sporen. De onderzoekers focussen hierbij op het maagdarmkanaal en op voorspellers van darmgezondheid.

Bij mensen en landbouwhuisdieren is veel variatie in immunologische capaciteit en weerbaarheid van het maagdarmkanaal. Dit komt door de talrijke en complexe interacties tussen darmepitheel, nutriƫnten en darmflora. Deze zijn nog onvoldoende in kaart gebracht, waardoor de overgang van een gezond naar een ziek maagdarmkanaal vaak niet in een vroeg stadium wordt onderkend. Een effectieve aanpak tot herstel is dan doorgaans te laat. Dit heeft niet alleen negatieve effecten op het vermogen van de darm om (dier)voeding op een efficiƫnte wijze te verteren en te absorberen, maar ook op de gevoeligheid voor darminfecties. Om darmproblematiek te voorkomen en te behandelen werden en worden veelal antibiotica ingezet, in de varkenshouderij zelfs op grote schaal.

Aanpak en tijdspad

Om praktische redenen richt het projectteam zich op t een varkensmodel. Het varken is een relevant proefdier, omdat zowel het darm- als immuunsysteem grote overeenkomsten vertoont met dat van de mens. Als belangrijkste uitleesparameter van darmgezondheid kiest het projectteam voor diarree. Op basis van literatuuronderzoek en consultatie van expert zal een uitgebreid projectvoorstel ontwikkeld worden dat beschrijft hoe en welke stappen ondernomen moeten worden om voorspellers van gezondheid / ziekte op te sporen.  De activiteiten bestaan o.a. uit: het samenstellen van het projectteam, literatuuronderzoek,  inventarisatie van potentiele processen die van belang zijn voor een gezonde darm, identificatie potentiele moleculaire voorspellers, ontwikkelen van experimentele set-up, en het uitwerken van het projectvoorstel.

Resultaten

Het project levert een gedetailleerd projectplan op om methoden te ontwikkelen waarmee voorspellers van darmgezondheid zijn op te sporen bij varkens en mensen. De uitvoering van het plan helpt bij het vaststellen van indicatoren voor darmgezondheid. Zulke voorspellers/indicatoren kunnen op termijn ingezet worden om risicogroepen te identificeren waardoor in een vroeg stadium adequate (voedings)maatregelen genomen kunnen worden. Het project biedt ook de mogelijkheid om factoren te achterhalen die een gezond maagdarmkanaal bevorderen.