Project

Vastlegging fosfor bij vleesvarkens en botsterkte

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat een toename van het Fosfor (P)-gehalte in het voer resulteert in een toename van de groeiprestaties.

Vervolgonderzoek bij behoefte en vastlegging van fosfor (P) bij vleesvarkens.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat een toename van het P-gehalte in het voer resulteert in een toename van de groeiprestaties, de P-vastlegging in het dier, het gewicht en het as- en P-gehalte in het gekozen referentiebot (de metacarpus III en IV ofwel twee middenhandsbeentjes) uit de linker voorpoot. Tijdens de bespreking van deze resultaten heeft de begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van PVV en PDV gevraagd wat hiervan de consequenties zijn voor de botsterkte.

Deze vraag was geen onderdeel van het project, maar kan nog wel worden ingevuld omdat van alle dieren het onderste deel van de rechter voorpoot is bewaard. Het is mogelijk dezelfde botjes (metacarpus III en IV) vrij te prepareren en de botsterkte te bepalen.

Elke toevoeging van P in het voer leidt tot een toename van het as, Ca en P in het bot. De vraag is of elke toename ook resulteert in een hogere botsterkte of dat bij een bepaald niveau de botsterkte niet meer toeneemt. Deze vraag kan het best worden beantwoord door voor de hele range P in het voer de botsterkte te bepalen en deze weer te relateren aan de P-opname en de retentie van as en P in de botjes.
De P-excretie per dier moet worden verminderd zonder dat dit ten koste gaat van groeiprestatie en botkwaliteit (beenwerk). Dit vereist een actuele en goed onderbouwde normering.