Project

Vector competence studie RVF

Rift Valley koorts (RVF) treft vooral schapen, runderen en geiten en kan grote schade veroorzaken. De ziekte kan ook mensen treffen, soms met fatale afloop. Het virus wordt in Afrika vooral door muggen verspreid.

Vrouwtjesmuggen kunnen het virus overdragen naar hun eitjes. In eitjes afkomstig van de Aedes vexans mug kan het virus soms jarenlang overleven; het wordt dan weer verspreid nadat deze eitjes uitkomen. Muggensoorten die in Afrika het RVF virus verspreiden komen ook in Nederland voor.

Tijdens het schrijven van het draaiboek voor de bestrijding van een eventuele RVF uitbraak in Nederland, bleek dat moeilijk kon worden ingeschat of het virus zich hier ook werkelijk zou gaan verspreiden. Onduidelijk is of Nederlandse muggen in staat zijn om het RVF-virus te vermenigvuldigen en over te dragen naar gevoelige gastheren. Voor een goede risicoanalyse is kennis hierover essentieel.

Kennisvragen

De vraag is of in het veld voorkomende Nederlandse muggen in staat zijn om het RVF virus via een bloedmaal op een viremisch Nederlands schaap (een schaap dat het virus in de bloedbaan heeft) op te nemen, te vermenigvuldigen en weer uit te scheiden? Zo ja, dan zijn de volgende kennisvragen relevant:

  • Zijn met RVF virus geïnfecteerde muggen in staat Nederlandse schapen te infecteren, zodanig dat deze dieren symptomen gaan vertonen?
  • Zijn Nederlandse muggen in staat het RVF virus naar hun eitjes over te dragen?

Aanpak en tijdspad:

Fase 1: Droogoefening (augustus 2011 t/m september 2011)
  • Alle handelingen zijn eerst in afwezigheid van het RVF virus geoefend.

Fase 2: Competentie van (Nederlandse) muggen om RVF virus te vermenigvuldigen en uit te scheiden (januari 2012 t/m oktober 2012).

Fase 2a: Laboratorium condities (januari 2012 t/m juni 2012).

Fase 2b: Veldcondities (juli 2012 t/m oktober 2012).

Fase 3: Competentie van Nederlandse veldmuggen die geïnfecteerd zijn met RVFV en het virus uitscheiden om een gevoelig (doel)dier – een schaap - productief te infecteren (mei 2013 t/m december 2013).

Resultaten

In 2012 is veel kennis ontwikkeld over het vangen en veilig onderhouden van inheemse muggensoorten binnen het BSL-3 laboratorium. Tevens werd een in vitro methode ontwikkeld waarmee transmissie van RVFV onderzocht kan worden. Op basis van de ontwikkelde kennis verwachten wij in 2013 jaar in staat te zijn inheemse muggen via kunstmatige bloedvoeding te infecteren met RVFV en vast te stellen of deze muggen het virus kunnen overdragen. Hoewel experimenten in associatie met landbouwhuisdieren waren voorzien in 2013, zal het noodzakelijk zijn in het komende jaar de methoden te optimaliseren en in een later stadium voorgenoemde experimenten uit te voeren.