Project

Vectorcompetentie

Vliegjes van het genus Culicoides (Diptera:Nematocera:Ceratopogonidae) ook wel knutten genoemd verspreiden als vector een aantal virussen die ernstige, aangifteplichtige dierziekten veroorzaken zoals blauwtong (BT), African Horse Sickness (AHS) en Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) en zeer waarschijnlijk ook het meer recente Schmallenbergvirus (SBV).

Vectorcompetentie houdt in dat de vector het virus kan overdragen aan een geschikte, vaak specifieke gastheer. Voor de bovengenoemde dierziekten zijn dit herkauwers, zoals runderen, schapen of geiten, maar voor AHS zijn dit alle paardachtigen.

Hoe het virus in staat is om zo effectief via een competente vector te verspreiden is maar marginaal bekend.

Doelstelling:
Dit projectvoorstel heeft als doel om de specifieke interacties tussen het virus en de competente vector te identificeren, te bestuderen en toe te passen voor de bestrijding. Hierbij zal onderzoek worden verricht naar specifieke virus-insect interacties voor de bestrijding van vector-overdraagbare virusziekten met Blauwtongvirus als modelvirus.

Plan van aanpak:
Ten eerste zal met next-generation sequencing een zo breed mogelijk knuttentranscriptoom in kaart gebracht worden, waarmee een expressiemicroarray ontwikkeld kan worden.

Ten tweede zal tegelijkertijd verschillende BTV-mutanten ontwikkeld worden, die relevante verschillen in cellulaire virusprocessing laten zien.

Ten derde zullen de ontwikkelde middelen samenkomen in een aantal expressie-experimenten, waarin de verschillen in knuttengenexpressie gemeten zal worden. Niet alleen in vitro in een knuttencellijn, maar de bedoeling is, dit ook in vivo in competente knutten te doen.

De bedoeling en verwachting is, dat gemeten verschillen te vertalen zouden moeten zijn naar een mogelijk mechanisme ter bestrijding van knutoverdraagbare virusziekten.

Publicaties