Project

Vectoroverdraagbare infecties

Vectoroverdraagbare infecties (vector-borne infections (VBI)) zijn die infecties die worden overgedragen door een geleedpotige, zoals een teek, een mug of een knut. Enkele vectoroverdraagbare infecties zijn zoonotisch. Zowel de toegenomen internationale handel en bijbehorende verplaatsingen van dieren als klimaatverandering kunnen leiden tot (her)vestiging verscheidene vectoroverdraagbare infecties in Europa.

Doelstelling

Recente uitbraken van Blauwtongvirus (BTV8) in Noordwest-Europa in 2006-2008, de uitbraak van Chikungunya in Italië en de continue geografische expansie van tekenoverdraagbare encephalitis benadrukken dit en tonen de behoefte aan effectieve surveillance systemen voor (vroege) detectie van vectoroverdraagbare infecties.

Actieve surveillance, oftewel het zoeken naar geïnfecteerde dieren, is duur. De kosteneffectiviteit kan vergroot worden door gebruik te maken van risicofactoren en daarmee surveillance activiteiten gerichter toe te passen. De surveillance van vectoroverdraagbare infecties kan worden gebaseerd op een dynamisch systeem dat continue scant of gebieden, bedrijven of zelfs dieren een verhoogd risico op infectie hebben. Dit project heeft tot doel zo’n risk-based surveillance raamwerk te ontwikkelen.

Werkwijze

Het CVI is medeverantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele project en leidt WP1. In het eerste halfjaar van het project werd een consortiumovereenkomst geschreven en ondertekend. Daarnaast heeft het CVI meegewerkt in WP’s 0,1,2 en 4. Business Economics Group (BEC), onderdeel van Wageningen UR, is onderaannemer voor taken in WP6. Voor WP1 werd samen met INRA-EpiA (Frankrijk) een promovendus aangesteld, die deels door EL&I is gefinancierd.

Specifieke geplande taken van het CVI in 2012 waren:

WP1: CVI zal een algemene methode ontwikkelen om het risico van introductie te rangschikken en uit te werken op eerder uitgevoerde pathway analyses voor Rift Valley fever en Afrikaanse paardenpest. Het werk zal worden uitgevoerd door de promovendus bij INRA-EpiA (Frankrijk). De eerste resultaten zullen worden opgeleverd in 2013.

WP2: CVI zal bestaande transmissiemodellen van vectoroverdraagbare infecties selecteren en aanpassen. CVI begint met een basismodel voor tekengebonden infecties. Producten zijn gepland in 2013.

WP4: Dit WP bouwt voort op de resultaten van de andere WP's en er waren geen activiteiten gepland in 2012.

WP6: BEC is betrokken bij de raming van kosteneffectiviteit. Ze hebben samen met CODA-CERVA (België) en VPHI (Zwitserland) een overzicht gemaakt van momenteel gebruikte surveillancesystemen door middel van een telefonische interview aan de hand van een vragenlijst.

Resultaten

Het enige product van dit jaar was de consortiumovereenkomst. Het project bevindt zich in een beginfase en zal producten leveren vanaf 2013.