Project

Veehouderijontwikkeling m.b.t. duurzaamheid

Veehouderij is een belangrijke sector voor Nederland. De sector kenmerkt zich door intensieve productie en steeds meer geïntegreerde ketens. De sector heeft veel ervaring en kennis opgebouwd op gebied van millieu, dierwelzijn en het voorkomen en aanpakken van besmettelijke ziekten.

Doelstellingen project

Het onderzoeken van de behoefte, nut en noodzaak van een samenhangend programma en/of platform voor Nederlandse betrokkenheid bij veehouderij ontwikkeling in derde landen en op globaal niveau.

Aanpak en tijdspad

Zodra de Tor voor twee landen is uitgewerkt wordt deze teruggekoppeld en indien nodig wordt het ontwikkelde format aangepast.

Er wordt in eerste instantie aan de volgende landen gedacht: Rusland, Oekraïne, Zuid Korea, China, Vietnam, Magreb-landen, Egypte en OS-partnerlanden. De definitieve keuze zal vastgesteld worden in overleg met Team Internationalisering Agro&Food.

Resultaten

Voor 1 mei  dient een concept rapport te worden afgerond, eindrapport voor 1 september.

Publicaties