Project

Veerkracht

In dit project gaan we onderzoeken hoe de wederkerige afhankelijkheid van mens en natuur de basis kan zijn voor toekomstig natuurbeleid in Nederland. We willen daarbij het concept Veerkracht gebruiken. Veerkracht wordt gekenmerkt door robuustheid, aanpassingsvermogen, en transformeerbaarheid als mogelijke reactie op verandering, stress of verstoring. Verschillende domeinen (ecologisch/fysisch, sociaal, bestuurlijk, economisch, technologisch) kunnen gekarakteriseerd worden op hun robuustheid, aanpassingsvermogen en transformeerbaarheid voor domeineigen veranderingen, stressoren, en verstoringen.