Project

Veiligstellen dierlijke genetische diversiteit in ex situ collecties

De doelstelling van de genenbank is het veiligstellen van de huidige fokpopulaties als genetisch potentieel voor de lange termijn (‘calamiteitenverzekering’) voor zeldzame én gangbare rassen in de vorm van een back-up. Daarnaast kan materiaal uit de genenbank op de korte termijn worden gebruikt ter ondersteuning van de fokkerij van bedreigde rassen en wordt materiaal uit de genenbank gebruikt om de genetische variatie binnen en tussen diersoorten/rassen te karakteriseren.

Behoud van genetische diversiteit van Nederlandse rassen landbouwhuisdieren in genenbankcollecties is van belang als ‘calamiteitenverzekering’ voor de lange termijn, ter ondersteuning van de fokkerij van bedreigde rassen op korte termijn, en voor wetenschappelijk onderzoek. In dit project zorgt CGN voor aanleg, beheer en uitgifte van genenbankcollecties voor de economisch belangrijke diersoorten (rund, varken, schaap, geit, paard, kip), en voor de cultuurhistorisch belangrijke kleine huisdiersoorten eend, gans, konijn, duif en hond. In 2015 zullen de collecties sperma gericht worden uitgebreid met als doel om ‘core collecties’ te realiseren van alle Nederlandse rassen of fokpopulaties. Naast sperma worden de genenbankcollecties bovendien uitgebreid met genetisch materiaal van vrouwelijke dieren (o.a. embryo’s en ovarium weefsel). Ten behoeve van effectiviteit en efficiency van de genenbank worden methoden voor winning, cryoconservering, beheer, en gebruik van genetisch materiaal gevalideerd.

Gerealiseerde producten 2017

Publicaties