Project

Venlow energy kas

Naast het dubbelglas kasdek met een vergelijkbare transmisie als standaard enkel glas is het huidige verwarmingsconcept van de Venlow Energy kas voorzien van een ontvochtigings- en verwarmingssysteem met luchtbehandelingskasten (LBK’s) en buisverwarming waarvan de warmte met een slurfsysteem wordt verdeeld. Om zoveel mogelijk laagwaardige warmte toe te passen wordt dit jaar alle verwarmingssystemen, dus ook de nog altijd aanwezige buisrail allemaal gelijk gestookt.

Doelstelling

Dit kasconcept heeft een kasdek met een hoge isolatiegraad. Ontvochtigen vindt plaats door mechanische inbreng van buitenlucht met warmteterugwinning. Het teeltconcept in deze kas is gebaseerd op de inzichten van Het Nieuwe Telen. Doel is om het energiegebruik voor warmte en het elektriciteitsgebruik voor de ontvochtiging onder de 16 m3/m2 te brengen waar de praktijk voor een standaard niet belichte tomatenteelt nog ongeveer 35 m3/m2/jaar  gebruikt, kortom een besparing van meer dan 50% zonder negatieve effecten voor de productie en product kwaliteit.

Werkwijze

In een herfstteelt komkommer en drie jaarrondteelten met tomaat is het kasconcept beproefd en onderzocht. De teelten zijn zo goed mogelijk vergelijkbaar gehouden met de praktijk, zonder de principes van Het Nieuwe Telen los te laten. Tijdens de teeltwisselingen zijn aanpassingen aan de kas verricht om verbeterde systemen uit te kunnen proberen.

Voorbeeld is de introductie van het air & energy systeem in 2012. Eén van de achterliggende ideeën hierbij is toepassing van laagwaardige warmte. Bij dit systeem is de groeibuis verplaatst van tussen het gewas naar onder de goot ín de distributieslang van de ontvochtiging/verwarming.

Resultaten

Energie technisch heeft het kasconcept voldaan aan de verwachtingen. Bij aanvang van het project was de inzet om een jaarrond tomatenteelt te realiseren met een warmte-input van 15 m3/m2 ae. Dit is in 2012 bereikt. Hierdoor is de input van warmte met meer dan 50% verlaagd ten opzichte van een zuinige praktijkgroep met hetzelfde ras en dezelfde plantdatum. Daar staat wel een beperkte toename van het elektriciteitsgebruik tegenover.

Het warmtegebruik kent in vergelijking met de praktijksituatie duidelijk twee seizoenen. In de winter is er een besparing door isolatie van het kasdek en scherm. In de zomer is er ten opzichte van de praktijk een erg laag warmtegebruik door aanpassingen in het teeltregime. Door het lage energiegebruik in de zomer is het wel een voorwaarde dat er een externe CO2 bron beschikbaar is.

Klimaattechnisch was er goed te telen in deze kas. Het geïntroduceerde air & energy systeem in de kas heeft niet geleid tot aantoonbare effecten op het gewas. De gekozen uitvoering van het air & energy systeem met een verwarmingsnet in de slang toont aan dat het mogelijk is te verwarmen met slangen zonder temperatuurverschillen te creëren.

De toepassing van laagwaardige warmte door veel VO (verwarmend oppervlak) toe te passen waardoor de efficiency van het ketelhuis of aardwarmtebron wordt verhoogd heeft geen effect op het gewas gehad. Ten opzichte van de praktijk ligt de buistemperatuur meestal 15 tot 20 oC lager.

De eerste uitvoering van dit kasconcept in de praktijk wordt momenteel gerealiseerd bij de gebroerders Duijvestijn in Pijnacker in hun ID kas van een kleine ha.

Publicaties